Hulp bij onvermogen

Uiteindelijk streven we ernaar de mensen waarmee we werken te laten zien dat de situatie waarin ze verkeren niet hopeloos is, dat ze niet hulpeloos zijn. Onderwijs in landbouw en dierenverzorging moet daarbij helpen.
we willen aantonen dat door kennis en inzet hun leven en dat van hun kinderen kan verbeteren zonder afhankelijkheid van de hulp van buitenaf.

Begin 2016 zijn we gestart met de T.H.. Bosma Nursery school. De school beschikt nu over drie klassen met elk 28 kinderen in de leeftijd van 3 tot normaal gesproken 6 jaar. We hopen de school de komende jaren klassen bij te bouwen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. De financiering van dit project zal deels uit fondsen moeten komen, met name voor de gebouwen. De lopende kosten zullen worden betaald uit een bosbouwproject dat we in 2010 zijn gestart.


We hebben 20 Ha. grond aangekocht en beplant met voornamelijk cassuarinas en teak,  in totaal ongeveer 100.000 bomen.
Door de verkoop van dit hout moet er jaarlijks voldoende geld worden verdiend. Omdat we een CBO, een community based organization, zijn hoeven we in Kenia geen inkomstenbelasting te betalen.