Hulp bij onvermogen

Stichting HBO heeft als doel hulp te bieden aan mensen daar waar overheden ‘niet thuis’ geven, zowel nationaal als

Watertoren milalani-DURF-Kenia

internationaal. Deze hulp is altijd gericht op verbeterde kansen voor de lange duur, door middel van scholing, microkrediet of het schenken van bijvoorbeeld gereedschap. Ook wordt er gekozen voor projecten die de leefomstandigheden van grotere groepen mensen structureel verbeteren.
De doelstelling van de stichting is zo breed als mogelijk is. Dit om te voorkomen dat men door starre regelgeving net buiten de boot valt. Ieder geval wordt apart bekeken waarbij het mogelijke resultaat en de persoonlijke motivatie doorslaggevend zijn.

Stichting HBO, ook wel de Jongma-Bosma organisatie genoemd is opgericht door  Anne Jongema en Annamarie Jongema РBosma. Het bestuur van de stichting wordt versterkt door Arnold Mulder, notaris te Heerenveen. De stichting werkt voornamelijk in Kenia onder de naam DURF, Diani Ulezi Rainbow Foundation.

Bestuurders van zowel HBO als DURF krijgen geen vergoeding.